ترس گربه ها از کسانی که نمی شناسند به دلایل مختلف می تواند ظاهر شود. گربه ها خصوصیات متمایزی نسبت به یکدیگر دارند. بعضی به راحتی با غریبه ها دوست می شوند و بعضی به شدت از آنها می ترسند. هرچند اگر گربه ای با خانواده خود گرم و مهربان است ولی از غریبه ها می ترسد اغلبا به دلیل کمبود تجربه آشنایی با افراد جدید در سنین پایین تر است. برای راحت و اجتماعی بودن گربه با تمام افراد، لازم است در سنین پایین (خصوصا 2 تا 7 هفتگی) با افراد متفاوت و با دفعات زیاد ملاقات داشته باشد. حتی گربه هایی که در سنین پایین هم با افراد زیادی ملاقات کرده اند هم می توانند از اشخاصی که کمتر دیده شده اند مانند بچه ها یا افراد قدبلندتر و یا حتی به طورکلی مردان بترسند. داشتن تجربه ترسناک با یک انسان برای گربه ها می تواند او را از آن انسان بترساند که این ترس حتی ممکن است به سایر انسان ها هم تعمیم داده شود. 

هرگونه تغییر ناگهانی در خلقیات گربه و ترسو شدن او می تواند ناشی از یک مشکل پزشکی باشد. اگر هرگونه تغییر حرکات و رفتار در گربه تان مشاهده کردید هرچه سریعتر به دامپزشک مراجعه کنید.

راه حل ترس:

اگر شما یک بچه گربه دارید شانس ملاقات با افراد جدید با سنین و ظواهر متفاوت را به دفعات زیاد به او بدهید. همچنین او را به ملاقات افرادی با ویژگیهای منحصر به فرد ببرید مانند افرادی با صندلی چرخدار، افراد عینکی، کلاه دار و... بعد از این ملاقات ها او را تشویق کرده و به او جایزه بدهید.

اگر شما گربه بالغی دارید که از غریبه ها  می ترسد راه حل اصلی برای کمک به او در حفظ آرامش در حضور غریبه ها این است که او را تشویق کنید که کم کم به مهمانان نزدیک شوند. و مقدار زیادی جایزه و تشویق در حین نزدیک شدن به او بدهید. در حضور مهمانان مراحل زیر را امتحان کنید:

- از مهمانتان بخواهید اجازه بدهند گربه تان به آنها نزدیک شود به جای اینکه خودشان به گربه نزدیک شوند.

- از آنها بخواهید روی زمین بنشینند تا به نظر گربه کوچکتر و غیر ترسناک بیاید. ساکت ماندن و اجتناب از ارتباط چشمی به کمتر ترسناک جلوه گر شدن کمک شایانی خواهد کرد.

- اگر گربه شما در محلی قایم می شود با تکان دادن بسته غذا او یا باز کردن کنسرو او را تشویق کنید که از مخفیگاه خود بیرون بیاید.

- شما یا هرکس دیگری که گربه تان دوستش دارد با حفظ فاصله از مهمانان گربه را به غذا خوردن یا بازی تشویق کند.

- اگر گربه شما در فاصله معینی با غریبه ها آرامش دارد و میتواند بازی کند سعی کنید به کمک تشویقی او را نزدیک تر بکشاند.

- اگر گربه شما به چندقدمی مهمانانتان رسیده است از آنها بخواهید که به آرامی به او تشویقی بدهند یا با او بازی کنند.

- گربه ها ظرفیت توجه کوتاهی دارند، اگر بعد از چند دقیقه گربه شما ترجیح داد که برود بگذارید برود؛ و به هیچ وجه دلسرد نشوید. این مراحل را در زمانی دیگر دوباره تکرار کنید.

- محصولات آرامش بخش مختلفی برای کاهش اضطراب گربه ها تولید شده اند. اگر غریبه های زیادی به منزل شما رفت و آمد می کنند یا گربه شما بسیار ترسو است با مشورت دامپزشکتان حتما از این محصولات استفاده کنید.

چکار نکنیم؟

به هیچ وجه گربه تان را مجبور نکنید که به کسی که از او می ترسد نزدیک شود. انجام این کار تنها ترس او را افزایش خواهد داد و شما و مهمانتان احتمالا چنگ و یا گاز گرفته خواهید شد.


دکتر سیما احسن

ماهنامه نسخه حیوانات / سال هفتم / شماره 36